O wielki Joszua ześlij na nas…

O wielki Joszua ześlij na nas swych pokornych umiłowanych w bogactwie braci mniejszych, deszcz złota, abyśmy nadal mogli poniżać shiciarskich goji. Szalom.
#bitcoin #kryptowaluty