Jak #bitcoin rośnie to…

Jak #bitcoin rośnie to wszyscy UUUUUUUUUUU
a jak spada to zaraz AAAAAAAAAA
Przez ostatnie dni widzimy formację
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAUUUUUUUAAAAAAAA
#kryptowaluty